Ωράριο καταστήματος

 Ωράριο φυσικού καταστήματος 

 

Δευτέρα : 08.00 π.μ - 19.00 μ.μ

Τρίτη : 08.00 π.μ - 21.00 μ.μ

Τετάρτη : 08.00 π.μ - 19.00 μ.μ

Πέμπτη 08.00 π.μ - 21.00 μ.μ

Παρασκευή 08.00 π.μ - 21.00 μ.μ

Σάββατο 09.00 π.μ - 16.00 μ.μ

      Κυριακή : Κλειστά


 Ωράριο ηλεκτρονικού καταστήματος 

 

Δευτέρα : 09.00 π.μ - 21.00 μ.μ

Τρίτη : 09.00 π.μ - 21.00 μ.μ

Τετάρτη : 09.00 π.μ - 21.00 μ.μ

Πέμπτη : 09.00 π.μ - 21.00 μ.μ

Παρασκευή : 09.00 π.μ - 21.00 μ.μ

Σάββατο : 09.00 π.μ - 16.00 μ.μ